Veiligheid

Buren die de post uit de bus komen halen of 's avonds de verlichting aanzetten: de typische maatregelen die je neemt als je op verlof gaat. Vroeger althans! Tegenwoordig springt die schemerlamp automatisch aan als het donker wordt en de gordijnen, die doe je op afstand dicht via de smartphone. Domotica verwijst niet alleen naar gemak en comfort, het zorgt ook voor een verhoogde veiligheid.

Camera bewaking

Altijd en overal zien wie eraan je deur staat? de lichtenautomatisch laten aangaan alser iemand ongewenst aan jeachterdeur of in je tuin staat?of verwacht je een pakketje enben je niet thuis? Dankzij eengeconnecteerde deurbel kan jede bezoeker perfect zien enzelfs antwoorden.

Brandbeveiliging

Bij brand telt elke seconde!Voorkom brand door eendetectiesysteem op maat. Op diemanier kan vroegtijdig elkbegin van een brandgedetecteerd worden. Desnelheid van detectie en deidentificatie van de exacteplaats zijn noodzakelijkefactoren om de opgelopen schadete kunnen beperken. Elk gebouwvereist een uniekbeveiligingsplan en XP Technicsbezorgt u graag een oplossingop maat.

Inbraakbeveiliging

Een slimme woning biedt u demogelijkheid om uw alarmautomatisch te activeren als ude deur sluit. En elke avond met een veiliggevoel naar bed. daar droomttoch iedereen van. Geenongewenste personen meer aan jevoordeur door de verlichtingdie plots aangaat als erbeweging wordt gedetecteerd.